БИЛИМ БУЛАГЫ

KR

Усенов Чубак

Урматтуу колдонуучулар!

Bilim Bulagy электрондук булактарынын окуу топтому азыркы учурда тестирлөө режиминде иштеп жатат.

Эгер Сиз каталарды байкасаңыз же сунуштараңыз болсо, биздин почтабызга жазыңыз:
bilimbulagy18@gmail.com
  • Методическое руководство для учителей
  • «Билим булагы» мектеп билимин турмушка жакындатат.


    «Билим булагы» мектеп окуучулары, мугалимдер жана ата–энелер үчүн дайыма ачык.


    «Билим булагы» менен бирге таанып бил жана жаңыны жарат!
  • Gerb standartKG.png
  • WBG Vertical-RGB-high (1).png

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Эл аралык өнүгүү ассоциациясынын колдоосу менен (Дүйнөлүк банк) «2012–2020–жылдардагы билим берүүнүн өнүгүү стратегияларында» бекитилген иш чараларды жүзөгө ашырууну камсыздоочу реформаларды өткөрөт.

«Билим берүү секторундагы реформаларды колдоо» долбоорунун алкагында окуу пландарын жакшыртуу жана оптималдаштыруу, мектептерди окуу китептери, окуу материалдары, анын ичинде орто мектептер үчүн электрондук окуу материалдары менен камсыз кылууга багытталган иш чаралар жүзөгө ашырылууда.

Электрондук окуу материалдарынын мультимедиялык программалык–методикалык комплекси окуучулардын мектеп предметтерине кызыгуусуна түрткү берүү, негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү жакшыртуу , билим берүү процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу, сабакка даярданууда окуучулар жана мугалимдердин кошумча материал издөөсүн жеңилдетүүгө арналган.